Telegram:   t.me/signaltotrade   | Email: support@signaltotrade.com

Hãy để tiền làm việc cho bạn phần 2... No Risk No Gain

#signal2trade ngày 2021-11-04 13:25:41


Hãy để tiền làm việc cho bạn.... phần 2 No Risk No Gain

Giới thiệu về EA- Robot Thịnh Vượng- Hệ chuyên gia

Tiếp tục chuỗi bài giới thiệu về hệ thống tự động giao dịch - các robot quản trị rủi ro hôm nay chúng tôi giới thiệu Robot mang tên Thịnh Vượng - tạm gọi hệ chuyên gia- chuyên gia thì chỉ một lĩnh vực và Robot này chỉ giao dịch EURUSD. Hệ chuyên gia dựa trên trí thông minh nhân tạo và tự động nhận diện trend và quản lý giao dịch một cách an toàn nhất có thể drawndown ( mức lỗ lớn nhất) chúng tôi đang duy trì thực tế của hệ thống này là dưới 20% ( chính xác là 17.93%), lợi nhuận trung bình tháng là 5-15%.

Robot Thịnh Vượng chỉ giao dịch EURUSD đánh theo trend, không gấp thếp ( không martingale), không giao dịch khi có tin tức... Trước khi xem chi tiết ở bên dưới Nếu bạn kỳ vọng đầu tư không có rủi ro thì bài này không dành cho bạn.

1. Kết quả hoạt động

Robot đã được kiểm nghiệm với dữ liệu quá khứ và đang được vận hành thực tế với kỳ vọng lợi nhuận 5-15% 1 tháng và rủi ro tối đa trong quá khứ là dưới 20% với số vốn tổi thiểu có thể bắt đầu là 200$ ( chúng tôi khuyến nghị tối thiểu nên là 500$).

2. Nguyên tắc hoạt động

Robot hoạt động với tiêu chí tối thiểu rủi ro và vào lệnh theo Trend do một trí tuệ nhân tạo tự đông nhận diện trend và quản lý lệnh. Robot này chỉ giao dịch cặp EURUSD.

3. Quan trị rủi ro

Robot được thiết kế volume 0.01 LOT / tài khoản tối thiểu 200$ drawdown luôn nhỏ hơn 20% và chúng tôi có cơ chế quản lý thua lỗ tối đa cứng nếu tài khoản âm quá 30% Lệnh sẽ được cắt toàn bộ hoặc từng phần để đảm bảo an toàn cho tài khoản như vậy khách không có khả năng cháy tài khoản.

4. Kỳ vọng lợi nhuận và cách thức sử dụng robot nếu bạn quan tâm.

Ps. Đầu tư Ngoại Hối là đầu tư có rủi ro cao - mọi người nên cân nhắc trước khi giao dịch

Since 2017 © Signal2trade.com