Telegram:   t.me/signaltotrade   | Email: support@signaltotrade.com

Hỗ trợ- kháng cự - Support and Resistance

#signal2trade ngày 2022-05-23 20:37:53


Hỗ trợ và Kháng cự ( Support & Resistance)

Khác với định nghĩa của Vùng Cung/ Cầu (Supply/ Demand Zone), Hỗ trợ và Kháng cự ( Support & Resistance) là những điểm cố định được tạo ra bởi Market Makers và đây là điểm mà Market Makers đặt lệnh Mua/ Bán để từ đó hướng giá đi theo hướng mà họ mong muốn. S/R có nhiều trường hợp bị xâm phạm bởi râu nến (wick) nhưng luôn tôn trọng điểm đóng nến.

Ví dụ của các điểm Hỗ Trợ

Như đã đề cập ở trên, Hỗ trợ là một điểm, giá đã được đẩy xuống bên dưới, nhưng không có nến nào đóng bên dưới điểm này.

-> Chúng ta sẽ tìm ra điểm nào mà giá chạm nhiều lần nhất mà không vị xâm phạm bởi điểm đóng nến.

Ví dụ về những điểm Kháng cự

Nguyên tắc cũng tương tự như việc tìm Điểm Hỗ Trợ

Khi chúng ta đã tìm ra một vùng để vào lệnh, vùng này vẫn còn khá rộng và chưa có điểm rõ ràng để vào lệnh. Chính vì thế, việc tìm ra những điểm S/R là rất quan trọng để có điểm vào đẹp. Nói khách khác, điểm S/R là những điểm mà Market Makers sẽ bảo vệ vị thế của họ, một khi giá có xu hướng thể hiện việc phá vỡ những điểm này, Market Makers sẽ vào cuộc.

Họ làm như thế nào?

Khi Market Makers muốn bảo vệ một điểm Hỗ trợ, họ sẽ liên tục mua khi giá xâm phạm điểm này, và tương tự cho điểm Kháng cự.

Tóm lại, các bạn đã đi qua những đặc điểm quan trọng của những điểm Hỗ Trợ/ Kháng Cự.

Và đây là định nghĩa về Key S/R

Key S/R là điểm, mà khi nến đóng qua và xâm phạm, thì Cấu Trúc thị trường có khả năng sẽ đảo chiều.

Đây tiếp tục là chuỗi bài chia sẻ kiến thức trading cho người việt. Các bạn có thể tham khảo về:

Since 2017 © Signal2trade.com