Telegram:   t.me/signaltotrade   | Email: support@signaltotrade.com

Hướng dẫn cách để quản lý tài khoản và lệnh như những nhà đầu tư chuyên nghiệp

#signal2trade ngày 2021-08-23 12:40:36


Hướng dẫn cách để quản lý tài khoản và lệnh như những nhà đầu tư chuyên nghiệp

Trong hướng dẫn này, LocPhatTeam sẽ thảo luận về cách quản lý tài khoản của bạn như một nhà giao dịch chuyên nghiệp cân nhắc khi quản lý rủi ro tài khoản. Điều này có thể giúp bạn tránh thua lỗ, tạo ra nhiều lợi nhuận hơn và giảm căng thẳng trong khi giao dịch.

Có hai phương pháp giao dịch có thể phù hợp với tất cả các nhà giao dịch như sau:

  1. Phương Án A: Nếu bạn là nhà giao dịch tích cực (có nghĩa là bạn thích chấp nhận giữ lệnh rủi ro trong thời gian dài giao dịch) hoặc nếu bạn có tài khoản lớn (hơn 2000 $), bạn nên làm theo các bước sau. Hàng ngày LocPhatTeam có khuyến nghị rất nhiều cơ hội vào lệnh với thông tin chi tiết Entry (Điểm vào lệnh), Stoploss (Điểm cắt lỗ), Các mốc chốt lời ( Take Profit) từ TP 1 đến TP 5, hay loại lệnh: BUY/SELL/ SELL STOP/ BUY STOP....

Trong bài hướng dẫn này sẽ dùng minh họa 1 tín hiệu sau:

Hãy xem xét khuyến nghị trên thường được được đưa ra trên kênh Telegram Lộc Phát Team -Signal2Trade.Com hay trên ứng dụng ( APP) trên điện thoại với tên Signal2Trade, cặp EUR / USD được khuyến nghị Long- Buy- Mua với các mức chốt lời ( profit level) và điểm dừng lỗ ( stop loss level). Mỗi khuyến nghị/ giao dịch bạn ko nên rủi ro quá 2% tài khoản trong ví dụ này giả sử tài khoản bạn là 2000$ có nghĩa bạn không nên rủi ro quá 40$. Bạn phải sử dụng công cụ tính kích thước lệnh mở cho mọi giao dịch để không vượt quá rủi ro cho mỗi giao dịch. Chúng tôi có cung cấp sẵn công cụ đó cho nhà đầu tư tên là chỉ báo- Indicator- " lot size".

Để tải chỉ báo trên lên MT4 của bạn, bạn nên truy cập mục mở thư mục dữ liệu " Open data folder" rồi chọn => MQL4 chọn tiếp indicator => ------ sao chép và dán ( copy and paste) indicator muốn thêm vào đó. Sau đó, nhấn Control + N chọn "Indicators", nhấp chuột phải vào "làm mới"- " Refresh" . Có một phương pháp khác là đóng và mở lại nền tảng MT4 sau khi sao chép và dán ( copy and paste).

Bước tiếp theo từ thanh công cụ trên MT4, đi chuột tới chèn - Insert =>chỉ báo Indicators => Custom và bạn sẽ tìm chỉ báo "Lot size calculator"

Bạn nhập ( type) vào 2 giá trị: số pip cắt lỗ ( stoploss) trong ví dụ này là 55 pips là khoảng cách từ entry đến điểm stoploss thường được công bố trên kênh khuyến nghị của LocPhatTeam và Rủi ro phần trăm là 2% từ số dư tài khoản giao dịch của bạn cho mỗi giao dịch.

Chỉ báo sẽ hiển thị cho bạn bên trái kích thước lệnh cần thiết để mở sẽ rủi ro 2% từ số dư tài khoản của bạn nếu chịu 1 lệnh stoploss 55 pips eurusd, là 7 micro lot (0,07 Lot).

Bây giờ bạn có 2 sự lựa chọn, lựa chọn đầu tiên là mở một lần 1 lênh 7 micro lot ( 0.07 Lot) hoặc lựa chọn thứ hai là chia lệnh mở thành 3 lệnh 0.03, 0.02 và 0.02 Lot Không bao giờ bạn được mở lệnh 0.07 Lot ba lần vì nó có nghĩa là bạn rủi ro gấp 3 lần kế hoạch và trong trường hợp này rủi ro trở thành 6% từ số dư của bạn thay vì 2% cho một lệnh.

Vì vậy, sau khi đặt lệnh trên nền tảng MT4 của bạn và cài mức cắt lỗ, vấn đề lớn thường xảy ra cho nhiều nhà giao dịch là "tôi nên đóng giao dịch hoặc đợi đạt mức chốt lời của tôi mới đóng ". Một số nhà giao dịch không đủ kiên nhẫn nếu họ nhận ra rằng sự khác biệt giữa TP1 và TP2 là 140 pips. Đôi khi, giá không chạy đến TP2 và đảo ngược cho đến khi quay trở lại điểm vào. Cách tốt nhất để giải quyết với vấn đề này là sử dụng chỉ báo - indicator "Pivot line RDS".

Sau khi bạn tải chỉ báo lên MT4 của mình giống như cách tương tự được giải thích ở trên cho indicator " lot size calculator", khi cài đặt chỉ báo " pivot line RDS" cần thay đổi input midpivots từ "true" thành "false".

Chỉ báo này được cập nhật 24 giờ một lần và cung cấp cho bạn mức hỗ trợ và kháng cự mức cho mỗi cặp trên thị trường. Khi bạn mở vị thế mua, Bạn hãy đặt lấy mức lợi nhuận trên các mức kháng cự được đề cập tại R1, R2, R3. Khi bạn mở vị thế bán, bạn nên đặt mức chốt lời trên các mức hỗ trợ được đề cập tại S1, S2, S3.

Xem xét khi giá chạm TP1, thời điểm đó bạn sẽ đóng một phần lệnh của bạn. Thay vì đợi giá đạt đến TP2 sau 140 pips, khi giá đạt đến R2 hoặc R3 từ "pivot line RDS" đóng một phần lệnh mỗi lần.

Khi giá đạt đến R2, bạn có thể đặt mức dừng lỗ tại điểm vào lệnh (hòa vốn- đưa SL về Entry).

Mỗi lần giá chạy tới mức kháng cự từ chỉ báo "pivot line RDS" hoặc mức chốt lời được đề cập trong tín hiệu các nhà giao dịch có thể đóng một phần lệnh và có thể thực hiện trailing stop tức kéo stop loss theo chiều giảm rủi ro cho lệnh hoặc SL dương.

  1. Phương Án B:

Nếu bạn là nhà giao dịch bảo thủ (có nghĩa là bạn không thích giữ lệnh rủi ro trong thời gian dài giao dịch) hoặc nếu bạn có tài khoản nhỏ (dưới 500 $), bạn nên làm theo các bước sau. Trong bài hướng dẫn này sẽ dùng minh họa 1 tín hiệu sau:

Hãy xem xét khuyến nghị trên thường được được đưa ra trên kênh Telegram Lộc Phát Team -Signal2Trade.Com hay trên ứng dụng ( APP) trên điện thoại với tên Signal2Trade, cặp EUR / USD được khuyến nghị Long- Buy- Mua với các mức chốt lời ( profit level) và điểm dừng lỗ ( stop loss level). Mỗi khuyến nghị/ giao dịch bạn ko nên rủi ro quá 2% tài khoản trong ví dụ này giả sử tài khoản bạn là 500$ có nghĩa bạn không nên rủi ro quá 10$. Bạn phải sử dụng công cụ tính kích thước lệnh mở cho mọi giao dịch để không vượt quá rủi ro cho mỗi giao dịch. Chúng tôi có cung cấp sẵn công cụ đó cho nhà đầu tư tên là chỉ báo- Indicator- " lot size".

Để tải chỉ báo trên lên MT4 của bạn, bạn nên truy cập mục mở thư mục dữ liệu " Open data folder" rồi chọn => MQL4 chọn tiếp indicator => ------ sao chép và dán ( copy and paste) indicator muốn thêm vào đó. Sau đó, nhấn Control + N chọn "Indicators", nhấp chuột phải vào "làm mới"- " Refresh" . Có một phương pháp khác là đóng và mở lại nền tảng MT4 sau khi sao chép và dán ( copy and paste).

Bước tiếp theo từ thanh công cụ trên MT4, đi chuột tới chèn - Insert =>chỉ báo Indicators => Custom và bạn sẽ tìm chỉ báo "Lot size calculator"

Bạn nhập ( type) vào 2 giá trị: số pip cắt lỗ ( stoploss) trong ví dụ này là 55 pips là khoảng cách từ entry đến điểm stoploss thường được công bố trên kênh khuyến nghị của LocPhatTeam và Rủi ro phần trăm là 2% từ số dư tài khoản giao dịch của bạn cho mỗi giao dịch.

Chỉ báo sẽ hiển thị cho bạn bên trái kích thước lệnh cần thiết để mở sẽ rủi ro 2% từ số dư tài khoản của bạn nếu chịu 1 lệnh stoploss 55 pips eurusd, là 2 micro lot (0,02 Lot).

Bây giờ bạn có 2 sự lựa chọn, lựa chọn đầu tiên là mở một lần 1 lênh 2 micro lot ( 0.02 Lot) hoặc lựa chọn thứ hai là chia lệnh mở thành 2 lệnh 0.01 và 0.01 Lot Không bao giờ bạn được mở lệnh 0.02 Lot hai lần vì nó có nghĩa là bạn rủi ro gấp 2 lần kế hoạch và trong trường hợp này rủi ro trở thành 4% từ số dư của bạn thay vì 2% cho một lệnh.

Vì vậy, sau khi đặt lệnh trên nền tảng MT4 của bạn và cài mức cắt lỗ, vấn đề lớn thường xảy ra cho nhiều nhà giao dịch là "tôi nên đóng giao dịch hoặc đạt mức chốt lời của tôi mới đóng ". Một số nhà giao dịch không đủ kiên nhẫn nếu họ nhận ra rằng sự khác biệt giữa TP1 và TP2 là 140 pips. Đôi khi, giá không chạy đến TP2 và đảo ngược cho đến khi quay trở lại điểm vào. Cách tốt nhất để giải quyết với vấn đề này là sử dụng chỉ báo - indicator "Pivot line RDS".

Sau khi bạn tải chỉ báo lên MT4 của mình giống như cách tương tự được giải thích ở trên cho indicator " lot size calculator", khicài đặt chỉ báo " pivot line RDS" cần thay đổi input midpivots từ "true" thành "false".

Chỉ báo này được cập nhật 24 giờ một lần và cung cấp cho bạn mức hỗ trợ và kháng cự mức cho mỗi cặp trên thị trường. Khi bạn mở vị thế mua, Bạn hãy đặt lấy mức lợi nhuận trên các mức kháng cự được đề cập tại R1, R2, R3. Khi bạn mở vị thế bán, bạn nên đặt mức chốt lời trên các mức hỗ trợ được đề cập tại S1, S2, S3.

Xem xét khi giá chạm TP1, thời điểm đó bạn sẽ đóng một nửa số lệnh của bạn đưa SL về Entry lệnh còn lại để tận dụng cú "Free- Trade".

Nếu bạn không đủ kiên nhẫn, hãy đợi giá đạt TP2 sau 140 pips, khi giá đạt được R2 từ "pivot line RDS" đóng phần còn lại lệnh của bạn.

" Sau tất cả, các nhà giao dịch thực sự phải tuân theo quản lý rủi ro tiền/ tài khoản như các quy tắc quan trọng và nhất quán, Kỷ luật là chìa khóa duy nhất để thành công trong Forex Thị trường"

Trong bài này LocPhatTeam có nhắc đến 2 chỉ báo "Lot size calculator" và "Pivot line RDS" mọi người có thể down load tại website signal2trade của chúng tôi theo liên kết bên dưới:

  1. Down load chỉ bảo Lot Size Calculator

  2. Down load chỉ bảo Pivot line RDS

Mọi người có thể tham gia update theo thời gian thực thảo luận với chúng tôi trong group telegram: https://signaltotrade.com/locphatibteam

Ps. Trên đây là quan điểm của LocPhatTeam mang tính chất tham khảo- đầu tư Ngoại Hối là đầu tư có rủi ro cao - mọi người nên cân nhắc trước khi giao dịch. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hay thu lợi bất cứ số tiền nào từ các giao dịch liên quan. Xin chân thành cám ơn và chúc các traders may mắn

Since 2017 © Signal2trade.com