Telegram:   t.me/signaltotrade   | Email: support@signaltotrade.com

Is it time to Sell gold today ?

#signal2trade ngày 2021-05-28 14:35:51


Đã đến lúc Sell GOLD ?

Phân tích trend GOLD

Trên D1 Gold đang có :

  1. 1875 là mốc kháng cự quan trọng như chúng tối có bài phân tích cuối tuần trước https://signaltotrade.com/media/nhan-dinh-gold-tuan-17-21-thang-5-2021.html

  2. Giá đã trạm kháng cự trên đi xuống. Mọi người có thể xem theo link chi tiết dưới đây GOLD D1

  3. Theo phân tích của chúng tôi DXY đang gặp hỗ trợ mạnh và sẽ bật lên từ vùng này

Timing vào lệnh Sell GOLD như nào:

Trading Plan Đợi giá phá vỡ 1864 và retest lại vùng này sell GOLD Entry: 1864 Stop Loss: 1878 Tp1 - 1845 Tp2 - 1835

Update realtime chart trên tradingview của chúng tôi theo link

https://www.tradingview.com/chart/XAUUSD/HsgcUHLU-Time-to-sell-GOLD-Fomc-day-May-19-2021/ https://www.tradingview.com/chart/XAUUSD/Rt2js5bA-Timing-to-sell-GOLD-FOMC-day-19-May-2021/ https://www.tradingview.com/chart/DXY/af7QJrnl-Will-DXY-raise-from-strong-Support-in-FOMC-day/

Mọi người có thể tham gia update theo thời gian thực thảo luận với chúng tôi trong group telegram: https://signaltotrade.com/locphatibteam

Since 2017 © Signal2trade.com