Telegram:   t.me/signaltotrade   | Email: support@signaltotrade.com

Khu vực link giảm giá- discount code cho thi MFF- My Forex Funds

#signal2trade ngày 2022-04-26 18:38:15


Trong bài này mình chia sẻ với Anh/Em Trader Việt Nam với các link mua thử thách được vì link hay code discount cho MFF update thay đổi thường xuyên nên mình sẽ để ở bài riêng- update cho dễ- anh em theo kịp. Chúc anh em may mắn trên con đường lấy quỹ- tự do tài chính.

Giảm từ 10 đến đến 20%:
  1. Giảm 10% mua MFF Evaluation Tại đây 🚩
  2. Mua gói Rapid MFF được giảm 20% cho các tài khoản 10K, 20K, 50K, 100K:
Code Discount MFF Giảm từ 5 đến đến 11%:

Link mua Evaluation (thi ): [Tại đây 🚩]

Code giảm giá 5% Evaluation MFF Account: vdp5mv47

Link mua Rapid MFF (không thi) [Tại đây 🚩]

Code giảm giá 11% Rapid MFF: MFF-FPF11

Since 2017 © Signal2trade.com