Telegram:   t.me/signaltotrade   | Email: support@signaltotrade.com

Khu vực link giảm giá- discount code cho thi MFF- My Forex Funds

#signal2trade ngày 2022-12-09 11:56:19


Trong bài này mình chia sẻ với Anh/Em Trader Việt Nam với các link mua thử thách được vì link hay code discount cho MFF update thay đổi thường xuyên nên mình sẽ để ở bài riêng- update cho dễ- anh em theo kịp. Chúc anh em may mắn trên con đường lấy quỹ- tự do tài chính.

Giảm 10% HOLIDAYS NOEL :

Mọi người áp mã "HOLIDAYS" để được:

  1. Giảm giá 10%.
  2. Tăng thời gian cho thi vòng 1 lên thêm 12 ngày, là tổng thời gian thử thách cho vòng 1 là 42 ngày với tài khoản mua trong tháng 12 này. Link mua Evaluation (thi ): [Tại đây 🚩]

Code giảm giá 10% Evaluation MFF Account: HOLIDAYS

Giảm từ 10 đến đến 20% cho người thi lại:

Ai đã thi gói nào mà chưa đỗ (passed) được phép thi lại với giá giảm 10% cho gói tương đương hoặc nhỏ hơn. Ví dụ đã thi và chưa đỗ gói 100k Evaluation thì người mua chỉ giảm giá 10% cho gói Evaluation 100k hoặc nhỏ hơn như 50k hoặc 20k chứ gói lớn hơn gói đã trượt là không được áp dụng. Với người thi lần đầu hoặc thi gói lớn hơn gói đã trượt thì chỉ được dùng code giảm giá 5-11% bên dưới nhé.

  1. Giảm 10% mua MFF Evaluation Tại đây 🚩
  2. Mua gói Rapid MFF được giảm 20% cho các tài khoản 10K, 20K, 50K, 100K:
Code Discount MFF Giảm từ 5 đến đến 11%:

Link mua Evaluation (thi ): [Tại đây 🚩]

Code giảm giá 5% Evaluation MFF Account: VS2F89MY

Link mua Rapid MFF (không thi) [Tại đây 🚩]

Code giảm giá 11% Rapid MFF: MFF-FPF11

Since 2017 © Signal2trade.com