Telegram:   t.me/signaltotrade   | Email: support@signaltotrade.com

Liquidity and market sentiment

#signal2trade ngày 2022-05-25 14:42:03


Liquidity and market sentiment

Trong kinh doanh, kinh tế hoặc đầu tư, thanh khoản của thị trường là một chức năng của thị trường, khi mà một cá nhân hoặc tổ chức có thể nhanh chóng mua hoặc bán một tài sản mà không làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới giá của tài sản đó. Thanh khoản ảnh hưởng trực tiếp tới mức giá mà tài sản đó có thể được mua/ bán cũng như sự nhanh chóng để thực thi lệnh.

Đặc biệt hơn, chúng ta sẽ tập trung vào những điểm mà có khả năng cao đó chính là những "vùng thanh khoản cao" - high liquidity zone. Đó chính là những điểm Kháng Cự, Hỗ trợ và Order Block trên biểu đồ.

Ví dụ của một vùng Thanh Khoản Cao

Bổ sung thêm với những gì mà chúng ta đề cập trước đó, chúng ta có một vùng chứa nhiều giao dịch dựa trên những lệnh của Market Makers. Chi tiết hơn, chúng ta chỉ giao dịch khi và chỉ khi Market Makers đã tạo ra những vùng Hỗ Trợ/ Kháng Cự để bảo vệ vị thế mà họ đã tạo ra trước đó.

Với mũi tên màu vàng ở ví dụ ở trên, chúng ta có thể kỳ vọng vùng màu xám chính là nơi mà Market Makers sẽ bảo vệ vùng giá mà họ đã tạo ra cho vị thế Long. Vùng này đồng thời cũng trùng khớp với một cú hồi về (pullback) nơi tạo ra Order Block và vùng hỗ trợ.

Tóm lại, chúng ta sẽ đặt lệnh ở những vùng có thanh khoản cao. Giá luôn có xu hướng chạy từ vùng thanh khoản cao tới vùng thanh khoản thấp, cho tới khi cả hai bên đạt tới điểm cân bằng. Tại đây, chúng ta sẽ có vùng tích luỹ.


Chúng ta cần chọn những tài sản có thanh khoản cao hoặc những tài sản có những đặc điểm riêng biệt để thể hiện một tâm lý nào đó. Có hai loại sentiment cơ bản trên thị trường, được gọi là "RISK ON" và "RISK OFF".

RISK ON thể hiện tâm lý thị trường khi mà nhà đầu tư muốn chuyển danh mục đầu tư vào những tài sản có biến động lớn (chứng khoán, chỉ số, tiền mã hoá, đồng tiền trung gian)

RISK OFF là sentiment của thị trường khi mà nhà đầu tư muốn chuyển danh mục đầu tư vào những tài sản để bảo vệ danh mục khỏi sự biến động (Vàng, USD, JPY)

RISK ON sẽ là lựa chọn tốt khi kinh tế toàn cầu tăng trường hoặc có dấu hiệu tốt. Khi đó, mọi người sẽ mua chứng khoán để tìm thêm thu nhập. Ngược lại, trong bối cảnh kinh tế thế giới đang chuyển biến xấu đi như dịch bệnh, khủng hoảng tài chính, ... RISK OFF sẽ được mua để bảo vệ vốn của nhà đầu tư.

Hệ thống giao dịch của chúng ta nên tập trung chính vào hai loại tài sản này, và đây cũng là phương pháp giúp việc giao dịch dễ dàng hơn.

Đây tiếp tục là chuỗi bài chia sẻ kiến thức trading cho người việt. Các bạn có thể tham khảo về:

Since 2017 © Signal2trade.com