Telegram:   t.me/signaltotrade   | Email: support@signaltotrade.com

Market Structure - Cấu Trúc Thị Trường

#signal2trade ngày 2022-05-20 17:43:58


Market Structure - Cấu Trúc Thị Trường

Market Structure - Cấu Trúc Thị Trường là một khá niệm mang tính chất nền tảng như lại rất quan trọng trong hệ thống giao dịch Price Action. Market Structure sẽ giảm thiểu tỷ lệ thua lỗ nếu như trader đi theo xu hướng hiện có. Market Structure cũng là bước đầu tiên mà trader cần phải phân tích trước khi làm bất cứ điều gì.

Một Bullish Market Structure (Cấu trúc thị trường Tăng) được tạo thành khi giá liên tục tạo những Đỉnh cao hơn và Đáy cao hơn - (Higher High and Higher Low)

High -> Higher High Low -> Higher Low


Tương tự, Bearish Market Structure ( Cấu trúc thị trường Giảm) được hình thành khi giá tạo ra những Đỉnh thấp hơn và Đáy thấp hơn

High -> Lower High Low -> Lower Low

Đây tiếp tục là chuỗi bài chia sẻ kiến thức trading cho người việt. Các bạn có thể tham khảo về:

Since 2017 © Signal2trade.com