Telegram:   t.me/signaltotrade   | Email: support@signaltotrade.com

Orgin- Order-Block

#signal2trade ngày 2022-05-24 14:24:42


Orgin- Order-Block

Dựa theo lý thuyết của phân tích kỹ thuật, Origin Order Block là một vùng giá mà Market Makers dùng để vào lệnh và đẩy giá phá khỏi cấu trúc thị trường cũ.

-> Là cây nến cuối cùng thuận xu hướng trước khi đảo chiều

Bearish origin OB

Bullish origin OB

Vai trò của OB là gì và nó ảnh hưởng như thế nào tới cấu trúc thị trường trong dài hạn?

Origin Order Block thể hiện việc Market Makers muốn đổi cấu trúc thị trường hiện tại và là tín hiệu rõ ràng của việc đảo chiều xu hướng. Nếu một OB không được giá tôn trọng và liên tục bị xâm phạm, thì có khả năng đây không phải là Origin Order Block.

Trong hệ thống giao dịch với Price Action, Origin OB đóng vai trò rất quan trọng và nó là một vùng rất đáng tin để vào lệnh khi giá quay lại vùng này

Order Block cũng được xem như là một vùng Kháng Cự/ Hỗ Trợ

Đây tiếp tục là chuỗi bài chia sẻ kiến thức trading cho người việt. Các bạn có thể tham khảo về:

Since 2017 © Signal2trade.com