Telegram:   t.me/signaltotrade   | Email: support@signaltotrade.com

Supply-Demand-Zone

#signal2trade ngày 2022-05-20 17:39:13


Vì sao giá di chuyển?

Giá luôn di chuyển bởi vì các lệnh được đặt bởi Nhà Tạo Lập Thị Trường (Market Makers). Khi Market Makers xác định rằng giá cần phải di chuyển lên trên, họ sẽ tích luỹ một lượng tài sản trước khi đẩy giá đi lên. Tương tự, nếu họ muốn đẩy giá xuống, họ cần phải có một lượng tài sản cơ sở nhất định. Chỉ khi đó, giá sẽ di chuyển xuống một vùng giá mà họ đã định trước. Chính vì thế, khi chúng ta giao dịch thuận chiều với Market Makers, tỉ lệ rủi ro sẽ luôn là thấp nhất và đây cũng là mục đích mà chúng tôi muốn đem lại cho các bạn.

Demand Zone - Vùng Cầu

Là khu vực tích luỹ của các lệnh mua từ Market Makers trước khi giá di chuyển lên trên. Giá luôn di chuyển từ vùng Cung tới vùng Cầu và ngược lại. Ví dụ, khi giá được đẩy lên cao, sẽ có một lượng nhà giao dịch trong thị trường quyết định mua để có thể bán ở mức giá cao hơn nữa. Tại đây, những lệnh Bán Chờ Sẵn (Sell Limit) sẽ nhanh chóng được thi, và sẽ không đạt được nhu cầu của bên Mua. Sự khác biệt giữa hai bên Mua/ Bán sẽ tạo ra một vùng Cầu lớn hơn Cung, chính vì thế giá được đẩy lên để đáp ứng nhu cầu của phe Mua.

Supply Zone - Vùng Cung

Tương tự với vùng Cầu, Vùng Cung là nơi chứa rất nhiều lệnh Bán của Market Makers, chính vì thế giá bị đẩy xuống.

Các bạn có thể hình dung một cách đơn giản bằng một khái niệm đối lập với khái niệm ở trên .

Khi giá di chuyển từ vùng này tới vùng kế tiếp, giá sẽ tạo ra XU HƯỚNG (TREND). Một xu hướng tăng (bullish) khi giá liên tiếp di chuyển từ vùng Cầu sang vùng Cung, và xu hướng giảm (bearish) khi giá di chuyển ngược lại, từ vùng Cung sang vùng cầu.

Ví dụ của một xu hướng giảm:

Giá liên tục tạo ra những điểm thấp (low) mới.

Ví dụ của một xu hướng tăng:

Giá liên tục tạo ra những đỉnh (high) mới Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng những vùng Cung/ Cầu được tạo ra bởi sự tích luỹ. Khi Market Makers đã quyết định kết thúc giai đoạn tích luỹ, giá sẽ được đẩy theo hướng mà họ muốn

Đây tiếp tục là chuỗi bài chia sẻ kiến thức trading cho người việt. Các bạn có thể tham khảo về:

Since 2017 © Signal2trade.com